บริการขนส่งสินค้า กระจายสินค้า กรุงเทพ - ภาคตะวันออก

อีกหนึ่งบริการ ของเรา

          ให้บริการขนส่งสินค้า กระจายสินค้า เที่ยวไปกลับ กรุงเทพ - ระยอง ,ชลบุรี,จันทบุรี ,ตราด,ฉะเชิงเทรา และ นิคม อุตสากรรม ทั่วทั่งภาคตะวันออก พร้อมให้ บริการกระจาย สินค้า จากนิคมอุตสาหกรรม ใน โซน กรุงเทพ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทร์บุรี ตราด ไปยัง จังหวัดทาง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และ พร้อม รับสินค้า จากทั่วประเทศ จัดส่ง ไปยัง นิคมอุตสาหกรรม ในโซน ภาคตะวันออก

      ด้วยทีมงาน มืออาชีพ และมีความรับผิดชอบ เข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดี และ ประสบการณ์ขนส่งมายาวนาน กว่า 10 ปี ลูกค้าจึง มั่นใจได้ว่า สินค้าของท่านได้รับการดูแล เป็น อย่างดี จนถึงปลายทางอย่างปลอดภัย และ ทันเวลา ตามกำหนด ด้วยระบบ การดูแล ตรวจเช็ค รักษา รถอย่างสม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง จึงมั่นใจ ได้ว่ารถขนส่งของเรา จะเดินทางด้วยคาวม ปลอดภัย ตลอดเส้นทาง และ ยังมีระบบ เทคโนโลยี ควบคุมการขนส่งที่ ทัน สมัย สามารถ แก้ไข สถานนะการ ได้ทันถ่วงที่


    เรามีรถบรรทุกขนส่งสินค้า ไว้บริการ หลายประเภท เช่น รถบรรทุกสิบล้อเดียวคอกสูง,รถบรรทุกสิบล้อพ่วงคอกสูง,รถบรรทุกหกล้อตู้ทึบ,รถบรรทุกสิบล้อตู้ทึบ,รถสิบล้อหัวลากตู้,รถบรรทุกพื้ยเรียบ 20 ฟุต และ 40 ฟุต, และ รถกะบะขนส่งสี่ล้อตู้, ไว้รองรับงานขนส่งที่หลากหลายสนใจรายละเอียดและบริการ ติดต่อ

pairoacharoenkij@gmail.com


jirasak.aek@gmail.com

Tel : 089-438-0432

คุณ ธีธัช

บริการขนส่งสินค้ามืออาชีพ

รถบรรทุกขนส่งสินค้าระยอง,รถบรรทุกขนส่งสินค้าชลบุรี,รถบรรทุกขนส่งสินค้ากบินบุรี,รถขนส่งสินค้า ตราด,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม ชลบุรี,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม ระยอง,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม สมุทรปราการ,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม 304,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม บางปะกง,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม อมตะ นคร,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม ปลวกแดง,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม เวลล์โกว์,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด,รถบรรทุกขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม,รถบรรทุกขนส่งสินค้า กรุงเทพ - ระยอง,รถบรรทุกขนส่งสินค้า กรุงเทพ -ชลบุรี,รถบรรทุกขนส่งสินค้า กรุงเทพ - จันทร์บุรี,รถบรรทุกขนส่งสินค้า กรุงเทพ - ตราด,รถบรรทุกขนส่งสินค้า กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา,